FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT (ÁSZF)

HJ Art Studio_fsz-ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.01.02.

 

Jelen dokumentum letölthető formában, itt érhető el:

*Akciós feltételek: 10% / 15% / 20% kedvezmény visszavonásig!

Az akciós kedvezmény csak a weboldalon hírlevélre feliratkozók számára érvényesíthető!
A feliratkozással kapcsolatos tudnivalókat lentebb olvashatod a Weboldal tagság címszó alatt. 
10% kedvezmény: mérettől és technikától függetlenül 1 FŐ ábrázolása esetén.
15% kedvezmény: mérettől és technikától függetlenül 2 FŐ ábrázolása esetén.
20% kedvezmény: mérettől és technikától függetlenül 3+ FŐ ábrázolása esetén.

Az akció csak Portré és Karikatúra, kategóriákban megrendelhető szolgáltatásokra érvényes! Minden esetben a megrendelt szolgáltatások összértékéből* kerül levonásra.
*A levonás a közvetített szolgáltatásokra nem vonatkozik! (pl.: keretezés, postaköltség)

Google értékelés kedvezmény:
5% kedvezmény jár a Google rendszerében leadott pozitív értékelés után - 5 csillag + szöveg*.
* A szövegnek tartalmasnak és relevánsnak kell lennie!
Link:
https://g.page/r/CXE5bB7cictMEAg/review

 

Facebook poszt megosztás és oldal kedvelés kedvezmény:
5% kedvezmény
jár, ha az elkészült munkáról általam közzétett Facebook posztot megosztja saját idővonalán és a Facebook oldalamat kedveli.

Link: https://facebook.com/portrekeszites.hu/A kedvezményes feltételek teljesítése nélkül a teljes ár kerül érvényesítésre!

A kedvezmény csak a megjelölt időszakban leadott és foglalózott megrendelésekre érvényes!

Üdvözlettel: Holecskó János -  HJ Art Studio

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT!
MOST! A Facebook csoporttagoknak FREE SHIPPING!
 • 75.000 Ft feletti megrendelés esetén
 • Magyarország egész területén!

FONTOS: az elkészült rajzról referencia fotó készül - amennyiben internetes (Web, Facebook, Instagram, stb.) közzétételéhez nem járul hozzá, úgy csak teljes áron tudjuk vállalni a munkát! Hiszen ez alapján keresnek meg az ügyfelek, mint valószínűleg Ön is... Megértésüket köszönjük!

AJÁNDÉKKÁRTYA - Portré és Karikatúra

Vásárlási és felhasználási feltételek

 • Az ajándékkártyát bárki megvásárolhatja egy harmadik fél vagy önmaga részére.

 • A megrendelés során az ajándékozási keretösszeg és a megajándékozni kívánt személy név és email cím adatainak megadása szükséges.

 • Az Ajándékkártya a vásárolt keretösszeg megfizetését követően kerül kiküldésre elektronikus úton a tulajdonosa részére!

 • *Különösen ügyeljen a helyes név és címadatok megadására! A téves adatok alapján elküldött Ajándékkártyáért felelősséget nem vállalunk!

 • Az Ajándékkártya tulajdonosa kap egy egyedi kódot, amire hivatkozva rendelhet a www.portrekeszites.hu weboldalon keresztül - Portré és Karikatúra kategóriákban tetszőlegesen, de azok jellemzőinek figyelembe vételével. (technikák, méretek, stb.)

 • A megvásárolt összeget a tulajdonos Portré és/vagy Karikatúra rendeléshez használhatja fel.

 • A kártyával leadott megrendelésekre is vonatkozik a rendelés leadásának idején meghirdetett akciók mindegyike!

 • Ha a kártyán rendelkezésre álló összeg nem fedezi a megrendelés értékét, akkor a különbözetet a kártya tulajdonosa, mint megrendelő fizeti meg egyéb úton (készpénz, átutalás).

 • Ha a kártyán rendelkezésre álló összeg túl lépi a megrendelés értékét, úgy az felhasználható a közvetített szolgáltatások értékének fedezésére (keretezés, postaköltség), de vissza nem téríthető, az ajándékkártyán szereplő fel nem használt egyenleg készpénzre nem váltható.

 • Ha a kártya tulajdonosa nem kíván élni a lehetőséggel, akkor továbbadhatja a kártyát, ez esetben az új tulajdonos adatainak megadása a HJ Art Studio részére kötelező, írásban! Az adatok megadásának helye: holecsko.janos@portrekeszites.hu *Az átruházás és felhasználás felelőssége kizárólag a kártya vásárlóját és tulajdonosát terheli, a HJ Art Studio a megvásárolt kártya értékének visszatérítését korlátozottan vállalja! A visszatérítés feltételei: kizárólag a vásárlástól számított 2 héten belül, a vásárláskor alkalmazott fizetési módon (Tehát, ha a kártya vásárlásakor átutalással történt a fizetés, akkor a visszatérítés is átutalással fog történni).

 • Az Ajándékkártya felhasználás ideje a megvásárlásától számított 2 év! Ezen túlmenően a kártya keretösszege érvényét veszti!

 • A kártya tulajdonosának a rendelés leadásakor figyelembe kell vennie az aktuális kapacitást! Tehát a kártya a rendelés teljesítésével, határidejével összefüggésben nem jelent előresorolást a meglévő megrendelésekkel szemben!

 • A megrendelés leadásával a kártya vásárlója fenti feltételeket elfogadja és magára kötelező érvényűnek ismeri el.

 
 

1. Mit tartalmaz ez a dokumentum?

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározzák a Vásárló és Weboldal között létrejövő szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) tartalmát, így tartalmazza:

 • a cégünk (a Weboldal fontosabb adatait, elérhetőségét,

 • az Önt, mint Vásárlót, és a bennünket, mint Weboldalt megillető jogokat és kötelezettségeket,

 • a Honlapunk használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés menete, a szerződés írásba foglalt-e, a szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség és visszaigazolás stb.)

 • a teljesítési határidők egyes szabályait,

 • a felelősségi szabályokat,

 • a szállítási és fizetési feltételeket,

 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,

 • a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,

 • az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

 

 

Fogalmak

 

Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározásait az I. Mellékletben gyűjtöttük össze teljeskörűen az Ön számára. A jobb szövegértés érdekében itt a törzsszövegben is egyes részeknél meghatározunk fogalmakat.

Technikai információk, kötelező tájékoztatások

 

A Honlap használatához szükséges technikai információkat, illetve a jogszabályok által előírt egyes más tájékoztatásokat, melyeket az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon találja meg.

 

2. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre irányadó jog magyarországi jogszabályai. Felsoroltuk a legfontosabb jogszabályokat, hogy Ön első kézből és teljesen hiteles forrásból is meggyőződhessen jogairól:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen az V. és VI. Könyv)

 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

3. Bevezetés

 

Üdvözöljük az általunk üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”).  

 

A Szerződés nyelve

 

A Szerződés nyelve magyar.

Alapvető információ:

A Honlap kínálatában többnyire "egyideileg kifejezetten az adott megrendelésre készülő Műalkotások" vannak, és találhat "előre elkészített Műalkotás(oka)t" is limitált darabszámban, de szintén egyedi kivitelezésben. Ön mindenképpen 100%-ban kézzel készült magyar művészeti alkotást fog vásárolni, ha Honlapunk széles körű szolgáltatásai és Műalkotásai elnyerik tetszését.

Ki tesz ajánlatot és ki fogadja azt el?

A Honlapon történő böngészés után a Vásárló elektronikus úton emailben Ajánlatot kér a Honlaptól / Szolgáltatótól, aki erre reagálva Árajánlatot ad. A Vásárló ezt követően dönthet arról, hogy ezt részben vagy egészben elfogadja és továbblépnek a megrendelés, szerződés kötés felé, vagy nem fogadja el.

Vásárló - Ajánlatkérés >>> Honlap / Szolgáltató - Ajánlat adás

Alapvető információ: írásbeli-e a közöttünk létrejött szerződés?

A Honlapon vagy külső levelezőrendszeren keresztül a Szolgáltató részére küldött email üzenet / üzenetváltás során létrejött megállapodás elektronikus szerződésnek minősül, mivel az mindkét fél levelezőrendszerében rögzül és visszakereshető. Szolgáltató azokat a jogszabályban előírtak szerint és ott meghatározott ideig tárolja.

Megrendelés leadása, szerződés létrejötte

A megrendelés leadása az Ajánlat (fentebb) elfogadásával egyidejűleg megtörténik. A Vásárló írásban, emailen keresztül és egyértelműen jelzi a Szolgáltató felé, hogy Ajánlatának részét vagy egészét elfogadja, ezen írásos visszajelzés a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés létrejöttét jelenti, melynek tartalmát és tárgyát az elfogadott Ajánlat képezi, kereteit pedig jelen dokumentum. Ezt a tényt a Vásárló email üzenetei elküldésével elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti.

 

Ön a Honlap használata során tanúsított ráutaló magatartásával (jelölőnégyzet bejelölése, Ajánlatkérést indító gomb leklikkelése) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Magatartási kódex

 

A Weboldal / Webáruház magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

4. A Weboldal adatai

 

Cég név: HJ Art Studio

Tulajdonos: Holecskó János E.V.

Székhely: 4532 Nyírtura, Temető utca 16/A.

Telefonszám: +3670 320 8920

E-mail: holecsko.janos@portrekeszites.hu

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 53103176

Adószám: 69382778-1-35

Bejegyző bíróság/bejegyző hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Értékesítési online felület (domain név): portrekeszites.hu

Kamara: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhelyszolgáltató:

Név: Wix.com Inc.

Cím:

 • Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland. (GDPR ügyben)

 • 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

(Attn: Copyright Agent - Szerzői jogi ügynök)
E-mail: privacy@wix.com / abuse@wix.com
Telefonszám: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884
Az adatkezelés elérhetősége: https://www.wix.com/about/privacy

 
 
 

5. Részletes vásárlási feltételek

 

Regisztráció

 

A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció.

Amennyiben a Honlapon van lehetőség regisztrációra, annak az alábbi szabályai vannak:

         

 • Ön regisztrálni, a „Regisztráció/Regisztráció” gombra kattintást követően egy e-mail cím és egyéb adatok megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).

 

 • A sikeres regisztrációt követően, Ön a belépési felületen a belépési adatait megadva tud belépni a felhasználó fiókjába.

 

 • Ön jogosult a regisztrációjának törlését kérni a Honlapon meghatározott módon (pl. a felhasználói fiókjában). Az üzenet megérkezését követően a Weboldal köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

 • A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Weboldalt.

 

 • Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

Weboldal tagság, Feliratkozás:

NEM EGYENLŐ A REGISZTRÁCIÓVAL! A Weboldalon a "KAPCSOLAT oldal / FELIRATKOZOM" gomb használatával Ön nem jogosult a Weboldalon belüli személyes fiók kialakítására, hanem kétféle "Hírlevél feliratkozás" valamelyikét választhatja:

 1. a Weboldal aktuálisan meghirdetett akciójával összefüggésben küldött Hírlevélre/Akciós Ajánlatra iratkozik fel egy korlátozott ideig vagy darabszámban elérhető kedvezmény érdekében.

 2. Illetve van lehetősége a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével feliratkozni a Honlap állandó Hírlevél küldésének fogadására.

Az oldalra feliratkozók kétféle "státuszba" kerülhetnek az általuk megadott adatok alapján:

 1. Tag:

  • az a természetes személy, aki az oldalon saját akaratából, adatai megadásával az űrlapot kitöltve feliratkozik, ezzel egyidejűleg elismerve, hogy az ÁSZF-et megismerte és azt magára vonatkozóan teljeskörűen elfogadta.

  • a Tag által az oldalon megadott bármilyen jellegű adatot az ide vonatkozó szabályok (PTK.) szerint harmadik fél részére nem továbbítjuk és a közös ügyekben (megrendelések bonyolítása) való sikeres eljáráshoz való felhasználáson túlmenően egyéb célra nem használjuk.

  • a Tag felé szintén elvárás, hogy az itt megszerzett személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezelje és azt csak is a közös ügylet(ek) bonyolításával kapcsolatban használja fel, harmadik félnek ne adja ki! Ennek megszegése a Tagság elvesztését vonja maga után!

  • a Tag a Feliratkozással egyidejűleg vállalja, hogy a számára felajánlott egyedi kedvezményekről és lehetőségekről, illetve Újdonságokról email értesítéseket kapjon. Természetesen a leiratkozás jogát fenntarthatja, ezesetben a Weboldal azonnali hatállyal törli adatbázisából és újbóli kéréséig további Hírleveleket, Akciós ajánlatokat számára nem küld.

 1.  Partner:

  • az a jogi személy, vagy annak megbízottja (továbbiakban: Partner), aki az oldalon saját akaratából, adatai megadásával az űrlapot kitöltve Feliratkozik és ennek során a "Cég neve" lehetőséget is kitölti - ekkor "Tag státusz" helyett automatikusan "Partner státuszba" regisztrál.

  • ezzel egyidejűleg elismerve, hogy az ÁSZF-et megismerte és azt magára vonatkozóan teljeskörűen elfogadta.

  • szintén ezzel egyidejűleg szándékát fejezi ki, hogy a HJ ART Studioval, mint lehetséges üzleti partnerrel kíván együtt működni. Ez azonban SEMMILYEN ELŐRE NEM EGYEZTETETT ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGGEL NEM JÁR!

  • a Feliratkozott Partner által az oldalon megadott bármilyen jellegű adatot az ide vonatkozó szabályok (PTK.) szerint harmadik fél részére nem továbbítjuk és a közös ügyekben (megrendelések bonyolítása) való sikeres eljáráshoz való felhasználáson túlmenően egyéb célra nem használjuk.

  • a Partner felé szintén elvárás, hogy az itt megszerzett személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezelje és azt csak is a közös ügylet(ek) bonyolításával kapcsolatban használja fel, harmadik félnek ne adja ki! Ennek megszegése a Partnerség elvesztését vonja maga után!

  • a Partner a Feliratkozással egyidejűleg vállalja, hogy a számára felajánlott Egyedi kedvezményekről és lehetőségekről, illetve Újdonságokról email értesítéseket kapjon. Természetesen a leiratkozás jogát fenntarthatja, ezesetben a Weboldal azonnali hatállyal törli adatbázisából és újbóli kéréséig további Hírleveleket, Akciós ajánlatokat számára nem küld.

  • a Partner vállalja, hogy a számára felkínált Egyedi üzleti lehetőségeket üzleti titokként kezeli és azokat végfelhasználók felé ki nem adja. Ezen feltétel megszegése a Partnerség azonnali elvesztését és szükség esetén jogi eljárás megindítását vonja maga után!

Megrendelés folyamata

Műalkotás / Művészeti szolgáltatás megismerése, kiválasztása

 

Önnek lehetősége van a Honlap felületén böngészni a művészeti szolgáltatások között, melyeket különböző szempontok szerint mutatunk be Önnek. A menüben az egyes kategóriák nevére kattintva a kategóriát bemutató összefoglaló oldalra jut, ahol a kategórián belüli szolgáltatások jellegzetességei, munkamenete megismerhető. 

 

Pl. Portré kategórián belül - Grafit portré / Pasztell portré / Olajfestmény portré

Ha csak ráilleszti a kurzort a főmenü kategóriájára, akkor a legördülő almenüből egyből az egyes kategórián belüli szolgáltatásokhoz juthat. Ön ezen információk alapján tájékozódhat a Műalkotások lényeges tulajdonságairól, részletes jellemzőiről.

Az alábbi linkeken (a képekre kattintva) az egyes alkotási formák kapcsán olvashat részletes útmutatót a munkamenetről, ami segíthet a megrendelésben, a koncepció pontos kialakításában.

Portré

HJ Art Studio_portré_pasztell

3D Plasztika

HJ Art Studio_plasztika

3D DESIGN

HJ Art Studio_3D design

Olajfestmény

HJ Art Studio_olajfestmények

Dekoráció

HJ Art Studio_dekorációs falfestés

Karikatúra

HJ Art Studio_karikatúra

Milyen lépéseket kell tennie Önnek a megrendelés indításához?

A Weboldal Szolgáltatásai közül a menük által kiválasztható és megismerhető a Vásárló számára megfelelő alkotási nem / forma, áttekintheti a Referenciákat. Ezt követően írásban, emailen keresztül Ajánlatkérést fogalmazhat meg az elképzeléseivel kapcsolatban a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató szükség esetén a pontosításokat követően, ha kialakul a végleges elképzelés Árajánlatot ad, amely tartalmazza: a műalkotás elkészítésének teljes árát, foglaló összegét, elkészítés várható dátumát, hozzákapcsolódó és szükséges közvetített szolgáltatások lehetőségét és hozzávetőleges árát (pl.: keretezés, postaköltség, stb.)

A Vásárló ezután elfogadhatja az Árajánlatot és ezt írásban, emailben, egyértelműen közli a Szolgáltatóval.

Ezt követően az Ajánlatban szereplő módon és idő szerint folytatják az ügylet bonyolítását.

 

Mit javasolt tennie Önnek a megrendelés elküldése előtt? (adat ellenőrzés/javítás)

 

Mielőtt Ön véglegesítené a megrendelését, az Árajánlatban szereplő összefoglaló segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Műalkotás(oka)t, azok mennyiségét, tulajdonságait, időpontokat / határidőket.

Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat a megadott adatokon. Amennyiben még a végleges elküldés előtt változtatni szeretne az Ajánlat bármely tartalmi elemén vagy az Ön adatain, akkor azt még megteheti a Weboldal által küldött levélre reagálva - Tárgymezőben megjelölve: "Hiba javítás", "Módosítás", vagy hasonló egyértelműsítő címiratozással.

*Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

 

A megrendelés elküldése és az Ön fizetési kötelezettségének keletkezése

 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint az Ajánlat tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Műalkotás(ok)nak, akkor a jelen ÁSZF elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) az Árajánlatra válaszlevélben reagálva - Üzenete szövegében megjelölve: "Ajánlatot elfogadom / A Műalkotásokat megrendelem" vagy hasonló szövegezéssel tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Weboldal részére.

A Honlap ezután az Ajánlatban szereplő adatok szerint számlával egybekötve bekéri Öntől a Foglaló összegét, amely a Szolgáltató részéről a megrendelés elfogadását jelenti, az Ön részéről pedig a megrendelés véglegesítését. Amennyiben a foglaló összege az elfogadott Ajánlat szerinti összegben, módon és határidőig nem kerül a Szolgáltató birtokába (átutalás / készpénz), úgy a megrendelés tárgytalan és érvénytelen. A Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége nincs.

A megrendelt művészeti alkotás elkészülése után(!) az előre megszabott - tehát a Vásárló által előzetesen elfogadott Árajánlatban szereplő -  munkabér ki nem fizetése HATÓSÁGI ELJÁRÁST VON MAGA UTÁN a megrendelővel szemben!

 

Műalkotások ára

Az egyes megrendelésekhez egyedi árajánlat kapcsolódik, melyeket a Szolgáltató a Vásárló által adott információk és általa kívánt egyedi konstrukció alapján határoz meg minden tétel esetében egyenként. A Szolgáltató saját hatáskörében tehet árengedményt a meghirdetett akciós kiírások alapján és azok időszakában.

Az Árajánlatban megjelenített Műalkotások vételára bruttó van feltüntetve. Az Eladó / Szolgáltató alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. Az árak tájékoztató jellegűek. A Műalkotások mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a közvetített szolgáltatások - kiszállítás, keretezés, stb. - költségét. A Műalkotások ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a Vásárló végleges visszaigazoló levele alapján minden költséget tartalmaz a Műalkotás(ok) elkészítésével kapcsolatban - a nem ismert, de szükséges közvetített szolgáltatások árát hozzávetőleges, megközelítő pontossággal tartalmazza az Árajánlat.

 

Rendelés visszaigazolásának folyamata

 

Az alábbi módokon jöhet létre Ön és a Weboldal között szerződés. Azt, hogy az alábbi lehetőségek közül melyik módon jön létre a szerződésünk, a Honlapon történő tájékoztatásunk és az általunk küldött emailek tartalmazzák.

Miután Ön elküldte részünkre az Ajánlatkérését a Honlapon, Ön két e-mailt fog kapni tőlünk.

Az ajánlatkérést követően Ön kap egy automatikus emailt, amelyben értesítést adunk a kérés befogadásáról és a feldolgozás elindulásáról. Ezt követően egy második, nem automata emailt is fog kapni, amelyben az Ön érdeklődésének megfelelően az adott témájú / tárgyú Műalkotás paramétereit pontosítjuk, ha szükséges. Amennyiben nem szükséges pontosítás a levél tartalmazni fogja a Szolgáltató részéről a Műalkotás elkészítéséhez és átadásához szükséges információkat és a konkrét Árajánlatot.

Az Ön és a Weboldal között online módon megkötött Műalkotás(ok) adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Weboldal dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

Szerződés létrejötte, a szerződés tartalma

Mikor jön létre a szerződés Ön és a Webáruház között?

A megrendelés leadása az Ajánlat (fentebb) elfogadásával egyidejűleg megtörténik. A Vásárló írásban, emailen keresztül és egyértelműen jelzi a Szolgáltató felé, hogy Ajánlatának részét vagy egészét elfogadja, ezen írásos visszajelzés a jelen ÁSZF. szerint a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés létrejöttét jelenti, melynek tartalmát és tárgyát az elfogadott Ajánlat képezi, kereteit pedig jelen dokumentum. Ezt a tényt a Vásárló email üzenetei elküldésével elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti.  

 

 

Milyen típusú szerződésnek minősül az Ön és a Weboldal között létrejött Szerződés?

 

Az Ön és a Webáruház között online módon megkötött Műalkotás(ok) adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Weboldal dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Számla

A Weboldal számlát állít ki az Ön vásárlásáról és a számlát e-mailben küldi el Önnek és/vagy a csomagban helyezi el.

Fizetési módok

Az Ön által kiválasztott Műalkotás(ok) vételárát Ön többféle fizetési megoldással tudja kiegyenlíteni. Az Ön rendelkezésére álló fizetési megoldások készlete időről-időre változik. Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról a Honlapon és a konkrét Műalkotás(ok) megrendelésekor is tájékoztatjuk. Itt általános tájékoztatást adunk Önnek a fizetési megoldásokról.

A weboldal művészeti szolgáltatásain keresztül a kifejezetten a megrendelés kapcsán létrejövő alkotások esetében a fizetési mód mindenkor a megrendelés alapját képező Ajánlatban kerül meghatározásra.

Lehetséges változatok:

 • Banki átutalás - foglaló és végösszeg fizetés

 • Készpénzes fizetés - foglaló és végösszeg fizetés

 • Utánvétes fizetés - csak végösszeg fizetés

Ettől eltérés csak a Szolgáltató kifejezett kezdeményezésére lehetséges, de csak a Vásárló javára / előnyére, illetve, ha az a megrendelés teljesítését segíti.

Minden megrendelés 50% foglaló megfizetése után érvényes. A foglaló összege általában a Weboldal szolgáltatásoóainak körébe tartozó végösszeg 50%-a, amelytől a Vásárló saját kérésére kizárólag felfelé a teljes 100%-ig eltérhetnek, ezt az Ajánlatban a Szolgáltató rögzíti, majd Vásárló elfogadja. A foglaló nem tartalmazza a közvetítet szolgáltatások árának arányos részét, csak abban az esetben, ha az a megrendelés időpontjában biztosan ismert és a Vásárló szeretné belevenni a foglaló összegébe.

FONTOS TUDNI:

 

Amennyiben a Vásárló / Fogyasztó eláll a szerződéstől a foglaló megfizetése után a Szolgáltató a foglaló teljes összegét megtartja, mint az addig felmerült munkadíj és egyéb költségek fedezetét kárenyhítés céljából. Természetesen, ha a Szolgáltató hibájából hiúsul meg a szerződés teljes teljesítése, akkor a visszafizetési kötelezettséget is vállalja.

Jogszabályi háttér: Polgári Törvénykönyv, V. Könyv: Kötelmi Jog Második rész, A szerződés általános szabályai (PJK, 2007/5., 3-11. o.), VI. Cím, I. Fejezet, 5: 159. § [Foglaló], (3) A szerződés teljesítésének meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles visszatéríteni.

 

A Weboldal – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Szállítási feltételek

 

Általános tájékoztatás

 

Az Ön által kiválasztott Műalkotás(ok) többféle szállítási módon és időről-időre változó áron rendelhetőek meg, egyes esetekben pedig akció keretében folyamatosan változó áron találja ezeket meg. Az aktuálisan elérhető szállítási módozatokról és azok áráról a konkrét Műalkotás megrendelésekor tájékoztatjuk, itt általános tájékoztatást adunk Önnek a szállítási feltételekről.

 

 

Átvételi módok

 

1. Házhozszállítás

Házhozszállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.

 

Ha Ön a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az értesítőn található szám segítségével lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt Műalkotás(ok) kiszállítását.

 

A futárszolgálat tehát összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Weboldal csak akkor kísérli meg újból, ha Ön a megrendelés ellenértékét átutalással a Weboldal részére már megfizette és a vételár a Weboldal számláján jóváírásra került.

 

A Weboldal az eleve csak az adott megrendelés kapcsán elkészülő Műalkotások szempontjából figyelembe veszi a Vásárló egyedi szállítási igényeit és azokhoz mind az elkészítés, mind pedig a kiszállítás vonatkozásában maximálisan illeszkedik. Ennek díjazása természetesen az elfogadott Ajánlatban feltüntetésre kerül, ha a kiszállítást a Szolgáltató teljesíti. Ha futárszolgálat, akkor annak díjazása csak a Műalkotás(ok) elkészítése után felmérhető.

2. Személyes átvétel/átvételi pont

Amennyiben Önnek a megrendelt Műalkotás(ok) átvételére személyes átvételt vagy más csomagautomatás átvételt is biztosítunk a megrendelés során megadott lehetőségek között, akkor az Ön által megvásárolt Műalkotás(ok) azon időponttól vehető(k) át a megadott átvételi ponton. Az átvétel előtt kérjük várja meg, az átvétel lehetőségét megerősítő emailt vagy sms-t, amit a Weboldal vagy annak megbízottja küld meg Önnek.

 

 

Műalkotás(ok) átvételével kapcsolatos tájékoztatás

 

A Műalkotás(ok) átvételekor Ön köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson és/vagy a Műalkotás(ok)on, kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el.

 

 

Szállítási határidő

 

A Weboldal a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb az Ajánlatban közösen elfogadott határidőn belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a Műalkotás(oka)t.

 

A konkrét szállítási határidőt minden esetben a Felek részéről elfogadott Szerződéssé vált Ajánlat tartalmazza. Attól eltérni, csak a Vásárló javára lehet, illetve amennyiben a Műalkotás(ok) tényleges elkészítése és szállítása a Szolgáltató önhibáján kívül több időt vesz igénybe.

 

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (lásd a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben) jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül önhibájából nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 

A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta

VAGY

 1. a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

Kiszállítás kifizetési feltételhez kötése

 

Amennyiben Ön korábban már a megrendelt Műalkotás(oka)t nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), vagy a Műalkotás "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a teljes vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését.

 

A Szolgáltatónak jogában áll visszatartani a Műalkotás(ok) átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön a Műalkotás(ok) árát sikeresen megfizette az elektronikus fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az esetet, amikor az átutalással fizetett Műalkotás esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Szolgáltatóhoz nem érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg).  A Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívja fel a Vásárlót, ha a Műalkotás árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.

 

 

Értékesítés külföldre

 

Amennyiben a Honlapon megadott feltételek szerint a Magyarországról rendelő személyek a Műalkotás(ok) kiszállítását kérhetik Magyarországra és/vagy bármely Európai Uniós tagállam területére, ezt a lehetőséget kérheti a nem Magyarországról rendelő személy is. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazunk hátrányos területi megkülönböztetést az egyes megrendelőkkel szemben.

 

Amennyiben a Weboldal a megrendeléseket az Európai Unió (EU) területén belül külföldre is kiszállítja a fentiek szerint, akkor a külföldi megrendelésekre is jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vásárlónak

 • az a Fogyasztó minősül, aki valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy

 • az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást.

 

A Honlapon található tartalom és az Önnel folytatott levelezésünk és egyéb adatközléseink főleg magyar nyelven történnek, és nem vagyunk kötelesek a Vásárló választása szerinti nyelven levelezni/telefonálni a Vásárlóval.

 

Kárveszély átszállása

 

Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül (lásd fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben) és a Weboldal vállalja a Műalkotás(ok) Fogyasztóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Műalkotás(oka)t. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vásárlóra, ha a fuvarozót a Vásárló bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Weboldal ajánlotta.

6. Tájékoztatás az elállási jogról és az elállási jog gyakorlásának szabályai

 

A Fogyasztó elállási joga

 

Fontos információ: az e pontban felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

A Fogyasztó elállási jogának kizárása

A Weboldal szolgáltatásai tekintetében azok jellegéből fakadóan az így igénybevett szolgáltatások tekintetében a szerződéskötést és a foglaló megfizetését követően elállási jog érvényesítésére a Vásárló / Fogyasztó részéről lehetőség nincs.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Ha a Fogyasztó mégis élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 4. pontjában feltüntetett elérhetőségeken a Weboldal részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt  vagy a jelen ÁSZF végén található II. Mellékletben elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

A Fogyasztó tudomásul veszi a fentebb felsorolt elállási jog gyakorlását kizáró tényezők és a Weboldal szolgáltatási körének teljes átfedése kapcsán rá vonatkozó következményeket. Vagyis amennyiben mégis gyakorolja az elállási jogát, akkor azt:

 • a megrendelt műalkotások elkészítése előtt - a foglaló teljes összegéről való lemondás mellett teheti

 • a megrendelt műalkotások elkészítése után - csak a teljes szerződés szerinti összeg megfizetése mellett teheti

Ezektől csak is a Szolgáltató tekinthet el. Abban az esetben hajlandó, hogy ha a Fogyasztó egyértelműen bizonyítani tudja, hogy önhibáján kívül a szerződés szerinti összeg megfizetésére képtelen.

Ezesetben a Szolgáltató két lehetőséget kínál:

 • kamatmentes részletfizetés

 • teljes elengedés - ez esetben a megrendelt Műalkotás(oka)t nem köteles átadni megrendelő részére

Egyetlen speciális eset!

Abban az esetben, ha a Vásárló a Weboldalon található előre elkészített Műalkotások közül vásárol, és a kézhezvételt követően nem elégedett mégsem a Műalkotással / Műalkotásokkal, akkor azt az elállási jog gyakorlásának rendes szabályai szerint visszaküldheti. 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

 

Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Weboldal részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Weboldal a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

 

 

Melyik félen van a bizonyítási teher?

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban (6.pont) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

 

Mit kell tennie a Weboldalnak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

 

A Weboldal köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését, különösen akkor, ha Fogyasztó a Honlapon biztosított módon küldte be elállási nyilatkozatát (például webűrlapon).

 

 

Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Műalkotás(oka)t a Szolgáltató által a Honlapon feltüntetett visszavételi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Műalkotás(oka)t.

 

 

Kit terhel a visszaküldés költsége?

 

A Műalkotás(ok)nak a Weboldal címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Weboldal vállalta e költségek viselését. A Weboldal azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Weboldal az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A Műalkotás(ok) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

 

Fogyasztó felelhet a Műalkotás(ok) értékcsökkenéséért elállás esetén

 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Műalkotás(ok)ban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Műalkotás(ok) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Weboldal tehát követelheti a Műalkotás(ok) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

 

 

Meddig kell a Weboldalnak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén?

 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Weboldal visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Műalkotás(ok) ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

 

Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

 

A Weboldal jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Műalkotás(oka)t, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Weboldal a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

 

Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Weboldal, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, például az elállási nyilatkozatán megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

7. Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

Szavatosság és jótállás viszonya

 

A jótállás és a szavatossági jogok egymás mellett érvényesülnek. Alapvető különbség köztük, hogy jótállás esetén a Fogyasztó számára kedvezőbben vannak megállapítva a bizonyítási teher szabályai.

Hibás teljesítés

 

Egy Műalkotás akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

 

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

 

Ön a Weboldal hibás teljesítése esetén a Weboldallal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

 

Használt termékek esetében 2 évnél rövidebb elévülési határidő is kiköthető. A Weboldal az általa értékesített Termékei esetében minden esetben 1 év szavatosságot vállal, melynek értelmében Ön 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

 

Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Ön közvetlenül a Weboldallal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

a) Kellékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Weboldal számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Weboldallal.

 

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Weboldal adott okot.

 

Ha a szavatossági igényét a Műalkotás(ok)tól - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része(i) tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Műalkotás(ok) egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

b) A Weboldal mentesülése a kellékszavatossági kötelezettsége alól

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a Műalkotás(oka)t a Weboldaltól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Weboldal csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Műalkotás(ok) hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett.

 

Amennyiben a Weboldal bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 

A Műalkotás (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – elállhat (lásd. 6. pont) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

a) Termékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

b) A gyártó mentesülése a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

 

A jótállási határidő a Műalkotás(ok) Ön részére történő átadása napjával kezdődik.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Weboldalnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Műalkotás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet.

 

 • ha a Weboldal a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Jótállási igény érvényesítését kizáró hibák

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Műalkotás(ok) Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen elhelyezés (kivéve, ha elhelyezést a Weboldal, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen elhelyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő Vásárló esetén)

 

Ön a kijavítás iránti igényét választása szerint a Weboldal székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Weboldal által feltüntetett email címen közvetlenül is érvényesítheti. Jótállási igényeit a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Weboldal felé.

 

A szerződés megkötésének bizonyítása Önt terheli (számlával, nyugtával).

 

A Weboldalt terhelik a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek.

 

A Weboldal köteles az Ön által nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényének tudomásul vételéről késedelem nélkül, igazolható módon az Önt visszaértesíteni, elkészült jegyzőkönyve másolatát elküldeni.

A kijavítást vagy kicserélést – a Műalkotás tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

Ha az Ön által bejelentett szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor a Weboldal nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Önt.

 

A Weboldal a jegyzőkönyvet felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság számára bemutatni.

 

A Weboldal törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Műalkotás tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Weboldal Önt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon történik.

 

Ha a Műalkotás cseréjére nincs lehetőség, a Weboldal köteles az Ön által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni. A nyolc napos határidő a kijavításra előírt harmincnapos határidő eredménytelen elteltekor kezdődik.

 

A kijavítás egyéb szabályai kötelező jótállás esetén

 

A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Ha a Weboldal szavatossági vagy jótállási kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, Ön békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 8. pontban feltüntettettek szerint.

 

A Weboldal nem vállal szavatosságot az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Műalkotás nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Panaszügyintézés

 

Mikor tehet Ön panaszt?

 

Ön panaszt tehet a Weboldalnál a Weboldalnak és minden, a Weboldal érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami a Műalkotás(ok)nak Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

 

 

Hogyan teheti meg panaszát?

 

Ön a panaszát szóban és írásban is megteheti.

 

 

Hol tehet Ön panaszt?

 

Ön a Műalkotással vagy a Weboldal értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

 

Szóbeli panasz

 

A szóbeli panasz kivizsgálásának szabályai

 

A Weboldalnak nem áll módjában a szóbeli panasz rögzítése és így arról teljes és részletes jegyzőkönyv készítése.

 

 

A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

A Weboldal panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát a panasz felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.

 

Az emailen vagy más írásos hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Weboldal egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

A szóbeli panasz feldolgozásakor a Weboldal az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

Írásbeli panasz

 

A Weboldal a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről.  

 

A panasz elutasítása esetén a Weboldal az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A panasz elutasítása esetén a Weboldal köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Weboldal a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Weboldal és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Weboldlallal való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Weboldal székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

 • Békéltető testületi eljárás

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 • Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Részletek:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Weboldal piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU   

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Békéltető testületek elérhetősége:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Amennyiben a Weboldal a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Weboldallal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Weboldal és a Fogyasztó között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Weboldal kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

 • a testület döntésére irányuló indítványt,

 • a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Weboldal írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Weboldalt a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Ennek megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. A Weboldalak jogsértő magatartása ellen kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, arról való eltekintésre nincs lehetőség, az nem mellőzhető a kis- és középvállalkozások esetén sem.

 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

 

Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Weboldal székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Amennyiben valamelyik elérhetőségi adat megváltozott, az alábbi linken tudja a legfrissebb elérhetőségi adatokat megtekinteni: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
Email: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Email: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
Email: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
Email: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
Email: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
Email: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email:bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
Email: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
Email: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
Email: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
Email: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Email: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
Email: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
Email: zmbekelteto@zmkik.hu

A Weboldalt a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

 

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;

 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

9. Egyéb rendelkezések

 

Felelősség

 

A Vásárló a Honlapot, a weboldal felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Weboldal nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Weboldal jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Weboldal jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Weboldalak oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Weboldal nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Weboldal felé. Ha a Weboldal jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Weboldal a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Webáruház előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

 

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a Weboldal kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként 1000 Ft, illetve képenként 50000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében a Weboldal közjegyzői közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövetett jogsértések tanúsítására, így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

 

A Weboldal fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Weboldal által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Weboldal adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Weboldal külön írásbeli engedélyt adott.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Weboldal által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Weboldal adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

FONTOS:

A megrendelő elfogadja, hogy az általa megrendelt Portré és Karikatúra rajz, festmény vagy digitális műalkotás elkészülése után arról referencia fotó készül, amelyet a HJ Art Studio a későbbiekben művészeti tevékenységének bemutatására, illetve szolgáltatásai reklámozására a portfóliójában felhasznál. Az elkészült műalkotás bármilyen médiafelületen való közzétételének elhagyására a megrendelő felkérheti a HJ Art Studio-t a megrendelés leadásakor.  A kifejezetten ez irányú kérését a megrendelő írásban köteles közölni a HJ Art Studio-val (jelen dokumentum 3. számú Melléklete alapján - Nyilatkozat). Ezt követően a HJ Art Studio a megrendelő kéréséhez igazodva kezeli a minta és a referencia fotóanyagot is, azt közzé nem teszi.

Ritkább esetben a megrendelt műalkotás elkészítéséhez szükséges fotót szintén a fent említett célból használatba veheti a Szolgáltató, csak is abban az esetben, ha erről a Megrendelőt előzőleg írásban nyilatkoztatta hozzájárulásáról (jelen dokumentum 3. számú Melléklete alapján - Nyilatkozat)! Valamint azzal a kritériummal, hogy személyazonosságot beazonosító adatot nem jelenít meg vele egyidejűleg (név, cím, helyiség név, stb).

 

Jogról lemondás feltételei

 

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Weboldal valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

 

10. Az ÁSZF egyoldalú módosítása, kizárások

 

Hogyan módosíthatjuk az ÁSZF-et?

 

A Weboldal jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú.

 

 

A szerződés teljessége, kizárások

 

A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Weboldal és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Weboldal és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 

 

1. Melléklet

 

FOGALMAK

 

 

Felek: Weboldal / Szolgáltató és Vásárló együttesen.

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Fontos: a békéltető testületek elött induló eljárásokat a fenti „Fogyasztó” meghatározáson kívül eső személyek is megindíthatják, ugyanis ebben a szűk körben a fogyasztó fogalma kibővül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezettel, egyházi jogi személlyel, társasházzal, lakásszövetkezettel, mikro-, kis- és középvállalkozással, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.

 

Honlap: A Weboldal által üzemeltetett elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.

 

Jótállás: A Fogyasztó és a Weboldal között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

Szerződés: Weboldal / Szolgáltató és Vásárló között a Honlap igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Műalkotás(ok): a Honlap kínálatában szereplő, értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog/dolgok, mely a Szerződés tárgyát képezheti(k) a Vásárló megrendelése esetén.

 

Vásárló: a Honlapon keresztül ajánlatot kérő olyan Személy, aki a saját részére olyan nem előre gyártott terméket rendel, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, amely egyaránt lehet fogyasztó vagy nem fogyasztónak minősülő szervezet (jogi személy vagy annak nem minősülő más szervezet).

Weboldal / Szolgáltató: a jelen ÁSZF egyik szerződő fele, a 4. pontban meghatározott szervezet vagy egyéni vállalkozó.

 

2. Melléklet

Elállási nyilatkozat

 

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

 

Weboldal adatai:

Cégnév: HJ Art Studio

                Holecskó János E.V.

Székhely: 4532 Nyírtura, Temető u. 16/A.

Telefon: +3670 320 8920

E-mail: holecsko.janos@portrekeszites.hu

Adószám: 69382778-1-35

 

Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat a Weboldallal az alábbi termék/ek adásvételével kapcsolatban kötött szerződés tekintetében:

Megrendelés száma: ……………………………………………………………………….

Műalkotás(ok) megnevezése: ……………………………………………………………………………………….................................................

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Elállást gyakorló fogyasztó(k) neve:

...........................................................................

Elállást gyakorló fogyasztó(k) címe:

...........................................................................

 

Amennyiben az alábbi adatokat megadja, hozzájárul ahhoz, hogy Weboldal az Ön által kifizetett végösszeget átutalás formájában térítse vissza az Ön részére:

 

Kedvezményezett neve: ……………………………….................................................

Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………

Az Ön email címe: .......................................................................................................

(Az Ön vásárláskor/regisztrációkor megadott email címe!)

 

Kelt………..................................., ....................év............................hónap……...nap

 

 ……………………………...….........................................................................................

Fogyasztó(k) aláírása

(Kérjük csak abban az esetben írja alá, ha postai úton küldi el részünkre.)

3. Melléklet

 

Nyilatkozat a Weboldal által készített Műalkotások nyomán készült Referencia anyagokról (fotó, video) és azok felhasználásáról:

Alulírott megrendelő ………………………………………………………………………………………………......…, szül. hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………………...,

anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………...,

kifejezetten kérem a HJ Art Studio-t, hogy semmilyen internetes vagy egyéb média platformon az általam megrendelt Portré és Karikatúra rajz, festmény vagy digitális műalkotás elkészülése után, az arról készült referencia fotót/videót ne tegye közzé.

Együttműködését és megértését köszönöm!

 

Kelt.: ……………………………………………………

                                                                                                      

                                                                                          Aláírás: …………………………………………………….

                                                                                                                                  Megrendelő

Adatkezelési tájékoztató:

Holecskó János E.V. 4532 Nyírtura, Temető u. 16/A. (69382778-1-35) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) a következő tájékoztatást adja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal / webshop használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, valamint az adatkezelés időtartamáról. Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha

a. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b. az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

c. az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d. az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: https://www.portrekeszites.hu/


 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes részei mögött megjelenítettük a jogszabályi hivatkozást is. Fogalom meghatározások (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 4. cikk)

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. Az adatkezelés jogalapja (2011. évi CXII. törvényaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. §)

 

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

 

 

Az adatkezelés jogszerűsége (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk


 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.


 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 5. cikk

(1) A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Rendelkezésre bocsátandó információk

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) alapján meg kell határozni a weboldal / webshop működésénél a következőket:

 • a) az adatgyűjtés ténye,

 • b) az érintettek köre,

 • c) az adatgyűjtés célja,

 • d) az adatkezelés időtartama,

 • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

 

 • Weboldalnál / Webshopnál:

 • Megrendelő email címe

 • Megrendelő neve

 • Megrendelő számlacíme

 • Megrendelő telefonszáma

 • Megrendelő szállítási címe

 

3. Az érintettek köre: A weboldalon / webshopon regisztrált valamennyi felhasználó.

 

4. Az adatgyűjtés célja:

 

Weboldalnál / Webshopnál:

 

 • Email:

 • regisztráció a cél

 • kapcsolódó szolgáltatások a cél

 • webáruház üzemeltetés a cél

 • ügyfélkapcsolat a cél


 

 • Megrendelő (cég) neve:

 • regisztráció a cél

 • kapcsolódó szolgáltatások a cél

 • webáruház üzemeltetés a cél

 • ügyfélkapcsolat a cél


 

 • Megrendelő számlacíme:

 • regisztráció a cél

 • kapcsolódó szolgáltatások a cél

 • webáruház üzemeltetés a cél

 • kötelező adatkezelés a cél

 • ügyfélkapcsolat a cél


 

 • Megrendelő telefonszáma:

 • regisztráció a cél

 • kapcsolódó szolgáltatások a cél

 • üzemeltetés a cél

 • ügyfélkapcsolat a cél


 

 • Megrendelő szállítási címe:

 • regisztráció a cél

 • kapcsolódó szolgáltatások a cél

 • üzemeltetés a cél

 • ügyfélkapcsolat a cél

 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
posta - Holecskó János, 4532 Nyírtura, Temető utca 16/A.
e-mail - holecsko.janos@portrekeszites.hu

 

8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

Az adatkezelés során igénybe vett tárhelyszolgáltató (webáruház) adatai:
Név: Wix.com Inc.

Cím:

 • Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland. (GDPR ügyben)

 • 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

(Attn: Copyright Agent - Szerzői jogi ügynök)
E-mail: privacy@wix.com / abuse@wix.com
Telefonszám: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884
Az adatkezelés elérhetősége: https://www.wix.com/about/privacy

Az adatkezelés biztonsága és az érintettek jogai (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat. A személyes adatkezelés konkrét céljainak mindenekelőtt explicit módon megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában meghatározottaknak kell lenniük. A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni. Ehhez pedig biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést meg kell tenni. A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított - akár e rendeletben, akár más, az e rendeletben említettek szerinti uniós vagy tagállami jogban foglalt - alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.

 

Adattovábbítás

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, meg kell határozni a weblap/ adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 • a) az adatgyűjtés ténye,

 • b) az érintettek köre,

 • c) az adatgyűjtés célja,

 • d) az adatkezelés időtartama,

 • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg. b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.

 

3. Az érintettek köre: A házhozszállítást /online vásárlást kérő valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás /online fizetés lebonyolításáig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
Szolgáltató, adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

 

Külső cégnek átadott adatok: 

 

Külső csomagküldő.

 

*Ez alól kivétel kizárólag a felhasználó / megrendelő kifejezett kérésére lehetséges, ez esetben a felelősséget ő maga viseli.

 

Külső cégnek átadott adatok:

 

1. Google Adwords: használhatom, mint hirdető A weboldal / webshop a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a webshop/ azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a webshop/.

2. google analytics A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

3. google_remarketing_hasznalo
Remarketing célja:
Emlékeztető webáruház remarketing

 

Hírlevél küldés (2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6. §)

 

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

(2) *  Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.

(4) *  Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

(6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

(7) *  Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá - a (4) bekezdés szerinti esetben - ebből a célból az ugyanazon reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009. október 1-jét követően első alkalommal küldött reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.

(8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését.

(9) *  E § alkalmazásában címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó - egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú - a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény.

 

Cookie-k, sütik kezelése (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A honlap/webáruház használatával a személy tudomásul veszi a következőt:

A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Jogorvoslat(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 79. cikk

 

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

Esetleges jogsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet panasszal élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


 

A kártérítéshez való jog(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 82. cikk

 • (1) Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

 • (2) Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 • (3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2) bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 • (4) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és - a (2) és (3) bekezdés alapján - felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 • (5) Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.

 • (6) A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a 79. cikk (2) bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.

 

Referenciák:

 

A tájékoztató elkészítése során a következő jogszabályokat vettük figyelembe:

 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).